“งานเกษตรแฟร์ครั้งที่ 13”

พบกันโปรโมชั่นร้อนแรงแห่งปี และส่วนลดพิเศษ เฉพาะจองปุ๋ยอินทรีย์ อินทรีย์เคมี และปุ๋ยเคมี ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบกันตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. บริเวณเกษตร
บูธที่42 ใกล้กับที่จอดรถของงาน สอบถามเพิ่มเติม โทร 083-0391887 (ต้นฝ่ายขายเขตพัทลุง)
โปรโมชั่นดีๆ มีแค่ในงานเกษตรแฟร์เท่านั้น “ใต้ฟ้าใส คือขวัญใจของเกษตรกร”