ผลิตภัณฑ์ ดินอินทรีย์พร้อมปลูก

"ดินทอง" ดินอินทรีย์พร้อมปลูก ผสมมูลค้างคาวแท้ เป็นดินสำเร็จรูปพร้อมใช้ได้ทันที
สำหรับ : ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง ไม้ยืนต้น สนามหญ้า เพาะกล้าไม้ ฯลฯ