ผลิตภัณฑ์ ธาตุดิน ตราช้างแดง

เป็นแร่ธาตุที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารรวมของดิน เสริมด้วยจุลินทรีย์บำรุงดิน ซึ่งทั้งหมดจะช่วยเสริม ทั้งทางกายภาพ ทางแร่ธาตุ และทางชีวภาพ ของดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ถูกดึงแร่ธาตุไปใช้เป็นเวลานาน
"ช้างแดง ฟลิกฟื้น คืนดิน"